Vols incloure la teva empresa en el Sistema bookDAP ?

La teva empresa pot estar afiliada al Sistema bookDAP i gaudir de tots els drets i avantatges del Sistema o pot estar només inclosa en el Sistema bookDAP.

Estar inclòs en el Sistema bookDAP és totalment gratuït i suposa formar part de la base de dades d'empreses de l'eina bookDAPer, el què en la pràctica significa, d'una banda, autoritzar a què es pugui mostrar en la web del Sistema bookDAP les certificacions ambientals que declaris que té la teva empresa i de l'altra, autoritzar a les altres empreses afiliades al Sistema bookDAP a què et puguin esmentar i incloure en les seves ecoetiquetes bDAP com a editor, dissenyador i/o impressor de les seves publicacions, indicant les certificacions ambientals que tens com a empresa.

Per incloure la teva empresa en el Sistema bookDAP has d'enviar aquesta sol·licitud d'inclusió complimentada i acceptant els termes i les condicions particulars del Sistema. Un cop la sol·licitud hagi estat tramitada, la teva empresa podrà formar part de la base de dades d'empreses de l'eina bookDAPer.