Public bDAP ecolabels


or show them all
Owner Activity Publication Type Code Registry num.
Pol·len edicions, sccl Design Edition Printing REEXISTIENDO EN ABYA YALA Book 978-84-18580-14-7 bDAP1167 Edita_eco_v3
Pol·len edicions, sccl Design Edition Printing Difon la idea! Book 978-84-18580-15-4 bDAP1165 Edita_eco_v3
Pol·len edicions, sccl Design Edition Printing Un mundo en un día Book 978-84-18580-11-6 bDAP1148 Edita_eco_v3
Pol·len edicions, sccl Design Edition Printing Ecología Política número 60 Magazine 1130-6378 bDAP1134 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Dades culturals Optimització de processos analítics 2020 L’Hospitalet de Llobregat Book no bDAP1130 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing 17a Edició del Cercle de Comparació Intermunicipal d'Esports Book NO bDAP1129 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Pla d’usos, de gestió i viabilitat econòmica del futur teatre municipal Canet de Mar 2020 Book no bDAP1128 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing 3985-30846 -2020 Marc conceptual Book no bDAP1127 Edita_eco_v3
Pol·len edicions, sccl Design Edition Printing I aquí, qui mana? Book 978-84-18580-05-5 bDAP1126 Edita_eco_v3
Pol·len edicions, sccl Design Edition Printing Y aquí ¿Quién manda? Book 978-84-18580-02-4 bDAP1125 Edita_eco_v3