Public bDAP ecolabels


or show them all
Owner Activity Publication Type Code Registry num.
Diputació de Barcelona Printing Pla estratègic de relacions internacionals Book NO bDAP593 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Informe de Seguiment 2017 Book NO bDAP592 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Model Funcional i de Gestió de les Oficines Locals d'Habitatge Book NO bDAP582 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Pla d'equipaments Culturals de l'Ametlla dels Vallès 2017 Book NO bDAP581 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Memòria Montnegre Corredor 2016 Book NO bDAP580 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Informe Xarxa 2017 Book NO bDAP576 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Representat la participació de la ciutadania al món local Book 978-84-9803-708-1 bDAP575 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing El paper dels ajuntaments en educació en el tombant de la crisi econòmica Book NO bDAP570 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing CCI Serveis Culturals 2016 Book no bDAP567 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing SantLlorenç Memòria 2017 Book NO bDAP563 Edita_eco_v3