Public bDAP ecolabels


or show them all
Owner Activity Publication Type Code Registry num.
Diputació de Barcelona Printing 11a edició del Cercle de comparació intermunicipal de serveis locals d'ocupació. Resultats any 2018. Book no bDAP812 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Index de Vulnerabilitat Social dels municipis de la demarcació de Barcelona Book no bDAP811 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Consells comarcals i cultura. El Consell Comarcal del Berguedà Book NO bDAP809 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Experiències de Cooperació i Assistència entre Municipis Book NO bDAP808 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing 1a. Ed. CCI Oficines Tecniques Laborals Book No té bDAP807 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Agendes Treballadors Book NO bDAP803 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Agendes Diputats Book NO bDAP802 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Renaturalización de la ciudad Book 978-84-9803-880-4 bDAP801 Edita_eco_v3
Leitat Edition Catàleg premiats, mencionats i seleccionats del premi Catalunya d’Ecodisseny 2019 versió català Magazine No bDAP799 Edita_eco_v3
Leitat Edition Catàleg LEITAT 2019 Magazine No bDAP798 Edita_eco_v3