Public bDAP ecolabels


or show them all
Owner Activity Publication Type Code Registry num.
Diputació de Barcelona Printing Guia de mesures per reduir els danys causats per mamífers de la fauna salvatge Book NO bDAP766 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing «Xarxa d'Arxius Municipals. Central de Serveis Tècnics. Resum d'activitats. 2018» Book NO bDAP763 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Viu el parc Espai Natural de les Guilleries-Savassona Book NO bDAP762 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Observatori de l'Educació Anuari 2018 Book NO bDAP761 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Panel de Polítiques Educatives Locals 2018 Book NO bDAP760 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Resum d’activitats de la 23a edició Book NO bDAP755 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Manual d’estratègia de continguts a les xarxes socials per a biblioteques Book NO bDAP748 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Gestió patrimonial. Manual de normes i procediments. Actualització 2019 Book NO bDAP739 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona - Edició 2018 Book NO bDAP737 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Guia pràctica d'aprenentatge servei en ecosistemes aquàtics continentals Book NO bDAP736 Edita_eco_v3