Public bDAP ecolabels


or show them all
Owner Activity Publication Type Code Registry num.
Leitat Edition Corporatiu LEITAT 2018 Magazine no bDAP635 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing P3291-25821 Guia metodológica per a l’avaluació de les xarxes impulsades per serveis socials Book no bDAP628 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2017 Book no bDAP621 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Viu el Parc al Castell de Montesquiu Book NO bDAP604 Edita_eco_v3
AGÈNCIA MENORCA RESERVA DE BIOSFERA Edition QUADERNS DIDÀCTICS MENORCA RESERVA DE BIOSFERA 4 Magazine NO TÉ ISBN bDAP602 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing LEGISLACIÓ PRESSUPOSTÀRIA Book NO bDAP601 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Adjudicació i funcionament intern de l’allotjament d’urgència i inclusió social Book NO bDAP600 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Memòria PCL CC 2017 Book NO bDAP595 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Pla estratègic de relacions internacionals Book NO bDAP593 Edita_eco_v3
Diputació de Barcelona Printing Informe de Seguiment 2017 Book NO bDAP592 Edita_eco_v3